Over Ons

De stichting heeft ten doel: “kinderen die (tijdelijk) geen thuis hebben een thuis te bieden en jongeren voor wie  zelfstandig wonen nog begeleiding vraagt, begeleid wonen aan te bieden…” . Met de Het Kompas/ Baruch as I am willen we ons inzetten om kinderen en jongeren die geen stabiele basis hebben een veilige plek te geven; een plaats waar ze bij kunnen komen van alles wat ze hebben meegemaakt en waar ze kunnen gaan bouwen aan een hoopvolle toekomst. Dit willen we op twee manieren doen: voor kinderen en jongeren in de vorm van pleegzorg en voor oudere jongeren en jongvolwassenen in de vorm van begeleiding naar en in zelfstandig wonen.


De naam van de stichting bestaat uit twee delen “HET KOMPAS – BARUCH AS I AM„

Het Kompas wijst op twee zaken:

  • We willen kinderen en jongeren helpen met het vinden van de weg die ze mogen gaan. We willen een soort richtingaanwijzer zijn: hen wijzen welke mogelijkheden er zijn en ze zo helpen goede keuzes te kunnen maken.
  • Kinderen en jongeren uit alle windstreken en richtingen zijn welkom bij ons.
  • God en Zijn Woord zijn als een kompas voor het leven. Vanuit Hem willen we hulp bieden.

Baruch as I am is een combinatie van Hebreeuws en Engels:

  • Baruch betekent gezegend
  • As I am betekent zoals ik ben, maar wijst in deze naam ook naar I am: Ik ben, de Naam waarmee God zich bekend maakt. Je bent gezegend zoals je bent en je bent gezegend, want Hij is(er).

Het gezin dat de dagelijkse gang van zaken bij Het Kompas draaiende zal houden en waar de pleegkinderen ook deel van het gezin zullen worden en waar de jongeren (deels) bij meedraaien, is het gezin Van Cadsand.


Het Gezinshuisgezin

Het gezin bestaat uit:

Vader Corné en moeder Daniëlle met hun vier kinderen: Luc, Anne, Mart en Nathan

Corné en Daniëlle hadden ze al vroeg het idee om kinderen die het om welke reden thuis moeilijk hebben een plekje te geven in hun gezin. Zo hebben ze in de afgelopen jaren, jongeren begeleid die af en toe een dagje of langer meedraaiden met het gezin, een zwangere tiener in het gezin mee laten draaien, een een pleegzoons opgevangen, volwassen man vanaf detox tot zelfstandig wonen en werken opgevangen en begeleid en functioneerden regelmatig als vangnet voor kinderen als oppas.

Het hele gezin staat open om anderen een plekje te geven in het gezin en in 2013 werd dan ook een huis aangekocht om meerdere kinderen/ tieners op te kunnen vangen. Daarnaast biedt het huis, wanneer de verbouwing klaar is, een studio voor begeleid wonen. Uiteindelijk is het ook de bedoeling dat er appartementen komen voor tienermoeders en voor begeleid wonen. Pleegzorg houdt op zodra een jongere 21 jaar is, maar dat betekent niet dat iedere jongere dan ook werkelijk volledig zelfstandig kan wonen. In die behoefte wil het gezin graag voorzien.

Dit is waar Gezinshuis Het Kompas voor staat.

Volg ons op social media: