Over het huis

Ons gezinshuis heeft ten doel: “kinderen die (tijdelijk) geen thuis hebben een thuis te bieden en jongeren voor wie zelfstandig wonen nog begeleiding vraagt, begeleid wonen aan te bieden…” . Met gezinshuis Het Kompas / Baruch as I am willen we ons inzetten om kinderen en jongeren die geen stabiele basis hebben een veilige plek te geven; een plaats waar ze bij kunnen komen van alles wat ze hebben meegemaakt en waar ze kunnen gaan bouwen aan een hoopvolle toekomst. Dit willen we op twee manieren doen: voor kinderen en jongeren in de vorm van pleegzorg en voor oudere jongeren en jongvolwassenen in de vorm van begeleiding naar en in zelfstandig wonen.

HET KOMPAS – BARUCH AS I AM

Het Kompas wijst op twee zaken:

  • We willen kinderen en jongeren helpen met het vinden van de weg die ze mogen gaan. We willen een soort richtingaanwijzer zijn: hen wijzen welke mogelijkheden er zijn en ze zo helpen goede keuzes te kunnen maken.
  • Kinderen en jongeren uit alle windstreken en richtingen zijn welkom bij ons.
  • God en Zijn Woord zijn als een kompas voor het leven. Vanuit Hem willen we hulp bieden.

Baruch as I am is een combinatie van Hebreeuws en Engels:

  • Baruch betekent gezegend
  • As I am betekent zoals ik ben, maar wijst in deze naam ook naar I am: Ik ben, de Naam waarmee God zich bekend maakt. Je bent gezegend zoals je bent en je bent gezegend, want Hij is(er).

Het gezin dat de dagelijkse gang van zaken bij Het Kompas draaiende zal houden en waar de pleegkinderen ook deel van het gezin zullen worden en waar de jongeren (deels) bij meedraaien, is het gezin Van Cadsand.